Turbo Kolektor – Pompy Ciepła

turbocolektor logo

SONDY PIONOWE                   KOLEKTOR POZIOMY

EFEKT TURBO Video

 

Udoskonalony od środkaturbo_happy

Turbo kolektor jest opatentowanym udoskonaleniem, standardowej sondy o gładkim przekroju wewnętrznym. Udoskonalenie pozwoliło na poprawę parametrów uzysku cieplnego z odwiertów i kolektora poziomego.