FOTOWOLTAIKA – prąd ze słońca

kolektor słoneczny
Fotowoltaika (PV – photovoltaik) to przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną przy wykorzystaniu ogniw słonecznych (w uproszczeniu baterii słonecznych) składających się z cienkich płytek krzemowych. W momencie padania promieni słonecznych na takie ogniwo między górną a dolną stroną tworzy się napięcie stałe. Wytworzony prąd stały zasila inwerter zamieniający prąd stały na prąd przemienny o napięciu 230 V.

Energia elektryczna pozyskana przez instalację fotowoltaiczną może być wykorzystana bezpośrednio w domu czy zakładzie produkcyjnym, zgromadzona w akumulatorach i wykorzystana później (np. wieczorem, gdy głównie jest używana) lub w całości lub części (nadwyżka energii wyprodukowanej na zużytą) sprzedana do sieci energetycznej. Słońce każdego dnia wysyła 10.000 razy więcej energii w kierunku ziemi niż wynosi dzienne zużycie energii przez wszystkich ludzi na całym świecie.