Wentylacja z odzyskiem ciepła

bvz
Rekuperacja (łac. recuperatio – odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła. W przypadku wentylacji służy do tego rekuperator.
Działanie rekuperatora polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego.
W przypadku wentylacji rekuperator jest urządzeniem ogrzewającym powietrze nawiewane do budynku za pomocą ciepłego powietrza, które jest równocześnie wywiewane z budynku (bez mieszania się).
Pojecie rekuperacji wiąże się bezpośrednio i jest często stosowane zamiennie ze zjawiskiem odzysk ciepła.
rekuperator rekuperacja
Jak to działa w praktyce?
Zużyte powietrze wywiewane z pomieszczeń (pokojów, kuchni, łazienki) ogrzewa świeże powietrze nawiewane do nich z zewnątrz. Urządzenie w którym następuje wymiana ciepła między strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego nazywa się rekuperator. Wymiana ciepła następuje bez mieszania się powietrza zużytego i świeżego.
Taki kierunek przepływu ciepła ma miejsce kiedy temperatura powietrza na zewnątrz budynku jest mniejsza od temperatury powietrza wewnątrz.
Rekuperacja jest przydatna szczególnie zimą, kiedy temperatura powietrza nawiewanego jest bardzo niska. Wtedy ogrzanie go przed wtłoczeniem do pomieszczeń zapewni lepszy komfort cieplny i wymierną oszczędność w kosztach ogrzewania.
sprawnosc rekuperacji

Sprawność odzysku ciepła !!!

odzyskiwanie cieplaWiększość systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, włączając w to produkty Brookvent aircycle należą do grupy urządzeń energooszczędnych. Odzyskują one ciepło ze strumienia powietrza usuwanego i następnie wykorzystują je do podgrzania świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz. Skuteczność tych urządzeń jest określana jako „sprawność odzysku ciepła”. Zwykle przedstawiana jest ona w procentach i mówi nam o tym , jaka część ciepła została odzyskana. Rekuperator redukuje ilość energii która jest potrzebna do ogrzania świeżego powietrza do temperatury pokojowej. Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła są najbardziej skuteczne w bardzo szczelnych domach (budownictwo nisko energetyczne, pasywne), gdzie cały proces wentylacji odbywa się poprzez centralkę z odzyskiem ciepła. Koncepcja jest prosta, im mniej ciepła jest tracone poprzez nieszczelności w „skorupie budynku” tym więcej ciepła jest odzyskiwane przez system.

Stowarzyszenie Oszczędzania Energii rekomenduje sprawność odzysku ciepła na poziomie minimum 85%.

Urządzenia Brookvent Aircycle są w stanie osiągnąć sprawność na poziomie do 90%.

Urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła

wentylacja z odzyskiem cieplaodzysk ciepla zehnder

Odzysk ciepła do 95 %
Urządzenia wentylacyjne firmy Zehnder, standardowo wyposażone w krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, przekazują do świeżego powietrza energię cieplną odzyskaną ze zużytego powietrza odprowadzanego. Przekazanie ciepła następuje poprzez cienkie płytki z tworzywa sztucznego na zasadzie wymiany krzyżowej. Stopień odzysku ciepła dochodzi do 95%, co daje oszczędność do 50% kosztów energii.

ZEHNDER Comfosystems Video

odzysk ciepla
rekuperacja